DATASHEETS

WiJungle U20

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U20EX

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 6
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U20HX

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 6
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4GB

WiJungle U35X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U50

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4GB

WiJungle U50EX

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 2
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4GB

WiJungle U100

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U150X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4GB

WiJungle U250X

Hardware Specification
Copper Ports (Gbps) - 9
SFP - 1, SFP+ - 2, Flexi Slots - 1
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8 GB

WiJungle U350X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) -
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8GB

WiJungle U500X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8 GB

WiJungle U1000

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 16GB

WiJungle U1500

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 10
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 20GB

WiJungle U2500

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 16GB

WiJungle U5000

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 16GB

WiJungle U20X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 6
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U35

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U35EX

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U50X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 2
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U75

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 2GB

WiJungle U150

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4GB

WiJungle U250

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 4 GB

WiJungle U350

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) -
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8GB

WiJungle U500

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8 GB

WiJungle U500EX

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Extensible Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 8 GB

WiJungle U1000X

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 10
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 16GB

WiJungle U3500

Hardware Specification
Ethernet Ports (Gbps) - 8
Fiber Ports (Gbps) - 4
USB 3.0 Ports - 2
Console RJ45 Port - 1
RAM - 16GB